We hebben de verkeerde leider!

LEIDERSCHAP, DE UITDAGING VAN HET COLLECTIEVE

Wij verwachten dat de leider een perfect ideaal is: besluitvormer, voorbeeldig, inspirerend, strateeg en organisator. Wat als we deze leidersgod, die een cultuur van ego en individualisme in stand houdt, vergeten en de kracht van het collectief aanboren?

 

De cultus van de perfecte leider

Onze bedrijven dromen van een perfecte leider: beslisser, voorbeeldig, inspirerend, strateeg, organisator. In de overtuiging dat een krachtige en sterke man aan het hoofd van de organisatie de sleutel is tot het succes van onze ondernemingen, hebben wij de Leider met een hoofdletter L gecreëerd: een Man of Vrouw die weet, verbindt, de weg wijst. Die statuur en aanwezigheid heeft. Die vooruit gaat met focus en brio. Het wegwerptijdperk: als onze leiders en managers geen leiders zijn, zijn ze waardeloos. We vervangen ze omdat ze niet passen!

Veel leiders zijn altijd gedreven geweest om meer verantwoordelijkheid te dragen dan anderen, zich alleen te voelen en alleen op zichzelf te vertrouwen. Naast deze karaktereigenschappen rechtvaardigen hun persoonlijke carrièreambities en hun zucht naar macht een houding die soms meer het individuele project dient dan het gemeenschappelijke project van de onderneming. Dit zijn allemaal trends die wij door de cultus van individuele prestaties hebben geaccentueerd.

Maar al te vaak is er meer te vrezen van interne guerrilla en persoonlijke ambities dan van de buitenwereld.

Door te proberen van onze managers goden van leiderschap te maken, creëren we slechts bleke iconen. We verergeren hun ego’s. We zijn teleurgesteld. Wat willen we echt van hen?

Een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van het gezamenlijke project

De manager is de bewaker van het bestaansrecht van het bedrijf, het project en de collectieve energie. Het is aan hem om het klimaat voor collectieve ontwikkeling te scheppen. Het klimaat dat de organisatie in staat zal stellen haar ambitie waar te maken. Dat plaatst de collectieve uitdaging boven de individuele uitdagingen. Voor strategische en operationele kwesties is een breed spectrum aan vaardigheden vereist. Complex werk dat allesbehalve individualistisch van aard is en uiteenlopende deskundigheid, samenwerking en wederzijdse feedback vereist.

De grootste leider ter wereld is niet uitgerust met de vaardigheden, ervaring en talenten. De kracht van het collectief belichaamt de Leider van vandaag.

De grootste leider ter wereld moet meervoudig zijn. Laten we oplossingen zoeken in het team in plaats van in het individu.

 

Het evenwicht tussen individuele behoefte en collectieve uitdaging

De oplossing ligt in het veranderen van onze relatie tot macht, die historisch gezien toebehoort aan de dominante man. Wil de collectieve magie werken, dan moeten individuele en collectieve uitdagingen samenkomen: alleen als wij goed met onszelf omgaan en gevoed worden door het collectieve project, zullen wij erin slagen de collectieve uitdaging werkelijk boven onze individuele behoeften te plaatsen. Laten we de god Leider vergeten die een cultuur van ego en individualisme bevordert. Laten we oplossingen zoeken in het team in plaats van in het individu.

Door de oprichting van de Collectieve Leider gaan we over van gecentraliseerde macht, belichaamd door de sterke man, die weet, controleert en stuurt, naar meervoudige macht, die mede construeert, innoveert en regeert. Met onderliggende waarden van nieuwsgierigheid, nederigheid, actief luisteren en loslaten. Door het collectief meer macht te geven, openen we een ongelooflijk scala aan mogelijkheden voor co-creatie en uitvoering.

Meer referenties en inspiratiebronnen

Laboratorium en verkenning
Het gevoel erbij te horen, waarom, voor wie?

Het gevoel erbij te horen, waarom, voor wie?

NIEUWE BENCHMARKS BEPALEN

Door te praten over de zoektocht naar betekenis, zouden sommige mensen het bijna abnormaal vinden om geen crisis te hebben. In de relatie met het bedrijf, het gevoel erbij te horen, het delen van gemeenschappelijke waarden, identificatie, trots, bijdrage. Is dit een universele behoefte aan bevredigend werk of een noodzaak om opnieuw gemeenschappelijke benchmarks te bepalen?

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Een storm waait door onze bedrijven

Een storm waait door onze bedrijven

TUSSEN MIDDELEN EN TALENT: OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EVENWICHT

Binnen bedrijven is er nog nooit zoveel gesproken over zingeving en betrokkenheid. Het staat bovenaan de agenda van elke organisatie. Paradoxaal genoeg hebben we nog nooit zoveel vertrekkers, burn-outs, langdurige ziekten en zingevingsvragen gezien. Talent drukt de agenda, tot groot verdriet van bedrijven. De COVID-crisis heeft de projectie van bedrijven naar de 21e eeuw versneld en nieuwe mogelijkheden geopend.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
deze VUCA-duivel

deze VUCA-duivel

WE NOEMEN ONSZELF AGILE? LAAT ONS AGILE LEVEN

De term VUCA ligt op ieders lippen, als een duivel die uit de doos barst waarin hij zorgvuldig was opgesloten. Welke strategieën moeten wij vandaag aannemen in het licht van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit? We blijven verankerd in de controle om onze omgeving te beheersen. Laten we ons natuurlijk aanpassingsvermogen cultiveren.

Lees meer