We hebben de verkeerde leider!

LEIDERSCHAP, DE UITDAGING VAN HET COLLECTIEVE

Wij verwachten dat de leider een perfect ideaal is: besluitvormer, voorbeeldig, inspirerend, strateeg en organisator. Wat als we deze leidersgod, die een cultuur van ego en individualisme in stand houdt, vergeten en de kracht van het collectief aanboren?

 

De cultus van de perfecte leider

Onze bedrijven dromen van een perfecte leider: beslisser, voorbeeldig, inspirerend, strateeg, organisator. In de overtuiging dat een krachtige en sterke man aan het hoofd van de organisatie de sleutel is tot het succes van onze ondernemingen, hebben wij de Leider met een hoofdletter L gecreëerd: een Man of Vrouw die weet, verbindt, de weg wijst. Die statuur en aanwezigheid heeft. Die vooruit gaat met focus en brio.

Veel leiders zijn altijd gedreven geweest om meer verantwoordelijkheid te dragen dan anderen, zich alleen te voelen en alleen op zichzelf te vertrouwen. Ze denken dat ze sterk moeten zijn. Naast deze karaktereigenschappen rechtvaardigen hun persoonlijke carrièreambities en hun zucht naar macht een houding die soms meer het individuele project dient dan het gemeenschappelijke project van de onderneming. Dit zijn allemaal trends die wij door de cultus van individuele prestaties hebben geaccentueerd.

Maar al te vaak is er meer te vrezen van interne guerrilla en persoonlijke ambities dan van de buitenwereld.

Door te proberen van onze managers goden van leiderschap te maken, creëren we slechts bleke iconen. We verergeren hun ego’s. We zijn teleurgesteld. Wat willen we echt van hen?

Een gunstig klimaat voor de ontwikkeling van het gezamenlijke project

De manager is de bewaker van het bestaansrecht van het bedrijf, het project en de collectieve energie. Het is aan hem om het klimaat voor collectieve ontwikkeling te scheppen. Het klimaat dat de organisatie in staat zal stellen haar ambitie waar te maken. Dat plaatst de collectieve uitdaging boven de individuele uitdagingen. Voor strategische en operationele kwesties is een breed spectrum aan vaardigheden vereist. Complex werk dat allesbehalve individualistisch van aard is en uiteenlopende deskundigheid, samenwerking en wederzijdse feedback vereist.

De grootste leider ter wereld is niet uitgerust met de vaardigheden, ervaring en talenten. De kracht van het collectief belichaamt de Leider van vandaag.

De grootste leider ter wereld moet meervoudig zijn. Laten we oplossingen zoeken in het team in plaats van in het individu.

 

Het evenwicht tussen individuele behoefte en collectieve uitdaging

De oplossing ligt in het veranderen van onze relatie tot macht, die historisch gezien toebehoort aan de dominante man. Wil de collectieve magie werken, dan moeten individuele en collectieve uitdagingen samenkomen: alleen als wij goed met onszelf omgaan en gevoed worden door het collectieve project, zullen wij erin slagen de collectieve uitdaging werkelijk boven onze individuele behoeften te plaatsen. Laten we de god Leider vergeten die een cultuur van ego en individualisme bevordert. Laten we oplossingen zoeken in het team in plaats van in het individu.

Door de oprichting van de Collectieve Leider gaan we over van gecentraliseerde macht, belichaamd door de sterke man, die weet, controleert en stuurt, naar meervoudige macht, die mede construeert, innoveert en regeert. Met onderliggende waarden van nieuwsgierigheid, nederigheid, actief luisteren en loslaten. Door het collectief meer macht te geven, openen we een ongelooflijk scala aan mogelijkheden voor co-creatie en uitvoering.

Meer referenties en inspiratiebronnen

Een storm waait door onze bedrijven
Talentenoorlog, een vals goed idee

Talentenoorlog, een vals goed idee

BEDRIJVEN ZIJN GEEN EIGENAAR VAN "HUN" TALENTEN

In een maatschappij met een omgekeerde demografische piramide, versnellende technologie en waar de jongere generaties (en meer) hun relatie tot werk grondig veranderen, is het tekort aan en de veroudering van talent een grote zorg voor veel bedrijven. Ze zijn slecht uitgerust en hebben het begrip 'talentenoorlog' razendsnel opgepikt om hun territorium beter te beschermen.

Wat als we onze strategie zouden veranderen? Net als bij andere soorten hulpbronnen blijken het poolen van resources en de sharing economy echte strategieën te zijn om een veerkrachtige, vooruitstrevende economie op te bouwen die waarde creëert voor alle partijen. Hoe komt het dan dat de meerderheid van HR zich blijft richten op het bezitten van talent in plaats van het te benutten en te delen?

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

BOVEN DE REGELS, DE GEEST VAN DE REGEL

Hoeveel werknemers hebben niet wel eens gevloekt over opgelegde regels of beslissingen waarvoor niemand verantwoordelijk is en waarachter sommigen zich verschuilen? Deze beslissingen, reacties of houdingen blijken absurd en ongeschikt voor de situatie, wat leidt tot terugtrekking en verlies van verantwoordelijkheid aan de kant van de werknemer.

De tijd is voorbij dat werknemers hun activiteiten uitvoerden in overeenstemming met procedures en normen, op basis van een bevel of instructie. In het licht van het nieuwe economische en maatschappelijke verhaal moet HR een cultuur van autonomie, kritisch denken en innovatie bevorderen en belichamen. Een cultuur die lokale besluitvorming aanmoedigt in dienst van het gemeenschappelijke project.

Te beginnen met HR-processen.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Durf vertrouwen !

Durf vertrouwen !

VERTROUWEN, DE VOEDINGSBODEM DIE DUURZAME COLLECTIEVE PRESTATIES VOEDT EN STIMULEERT

Bijna alle leiders worden beoordeeld op hun financiële resultaten. Slechts weinigen worden beoordeeld op hun vermogen om een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen.

Als katalysator voor collectieve energie is vertrouwen de sleutel tot voortreffelijkheid omdat het een opwaartse spiraal van verbetering creëert. Door dit klimaat van vertrouwen te ontwikkelen, zal iedereen zich veilig voelen om authentiek, innovatief en ondernemend te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leider om vertrouwen als kernwaarde in organisaties te cultiveren: vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in anderen, vertrouwen in het project.

Lees meer