Privacybeleid

A. Inleiding

 1. De privacy van de bezoekers van onze website is erg belangrijk voor ons, en we doen er alles aan om deze te beschermen. Dit beleid beschrijft wat wij met uw persoonlijke gegevens doen.
 2. Als u bij uw eerste bezoek aan onze website instemt met ons gebruik van cookies in overeenstemming met dit beleid, kunnen wij cookies gebruiken bij elk bezoek aan onze site.

B. Bron
Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (seqlegal.com)
en is gewijzigd door Yarow (https://yarow.be/)

C. Verzamelen van persoonlijke informatie

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt:

 1. Informatie over uw computer, waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie en besturingssysteem;
 2. Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, waaronder de verwijzende bron, duur van het bezoek, bekeken pagina’s en websitenavigatiepaden;
 3. Informatie zoals uw e-mailadres, dat u ons verstrekt wanneer u zich voor de site registreert;
 4. Informatie die u invult wanneer u een profiel op onze website aanmaakt, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, geboortedatum, interesses en hobby’s, opleidingsniveau en arbeidsverleden;
 5. Informatie zoals uw naam en e-mailadres, die u invoert om u te abonneren op onze e-mails en/of nieuwsbrieven;
 6. Informatie die u invoert wanneer u de diensten op onze website gebruikt;
 7. Informatie gegenereerd door het gebruik van onze site, inclusief wanneer, hoe vaak en onder welke omstandigheden u deze gebruikt;
 8. Informatie over de aankopen die u doet, diensten die u gebruikt of transacties die u uitvoert op onze site, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens;
 9. Informatie die u op onze website plaatst met de bedoeling deze op het internet te publiceren, met inbegrip van uw gebruikersnaam, profielfoto’s en de inhoud van uw berichten;
 10. Informatie in de communicatie die u ons per e-mail of op onze website toestuurt, met inbegrip van de inhoud en de metadata daarvan;
 11. Alle andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Voordat u persoonlijke informatie over een andere persoon aan ons bekendmaakt, moet u de toestemming van die persoon verkrijgen voor de bekendmaking en verwerking van die persoonlijke informatie in overeenstemming met dit beleid.

D. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie die ons via onze website wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de desbetreffende pagina’s van de site worden beschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 1. Het beheer van onze website en ons bedrijf
 2. Onze website voor u personaliseren
 3. Uw gebruik van onze website aangeboden diensten mogelijk te maken
 4. U de op onze site gekochte goederen toe te sturen
 5. U de op onze site gekochte diensten te leveren
 6. U afschriften, facturen en betalingsherinneringen te sturen en uw betalingen te innen
 7. u niet-marketingberichten te sturen
 8. u e-mailberichten te sturen dat u uitdrukkelijk hebt verzocht;
 9. U onze nieuwsbrief per e-mail te sturen, indien u daarom hebt verzocht (u kunt ons te allen tijde laten weten dat u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen)
 10. U marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons bedrijf of tot zorgvuldig geselecteerde bedrijven van derden waarvan wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn, hetzij in de vorm van een publicatie of, indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, via e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment laten weten dat u geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen)
 11. Statistische informatie over onze gebruikers aan derden te verstrekken (zonder dat deze derden met deze informatie individuele gebruikers kunnen identificeren)
 12. Verzoeken en klachten van of over u in verband met uw website te behandelen
 13. De veiligheid van onze website te handhaven en fraude te voorkomen
 14. De naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website te controleren (inclusief het controleren van privéberichten die via de privéberichtendienst van onze website worden verzonden)
 15. Andere toepassingen.

Indien u persoonlijke informatie aan onze website verstrekt met het oog op publicatie, zullen wij deze informatie publiceren en kunnen wij deze gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons verleent.

Uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt om de publicatie van uw informatie op onze website te beperken en kunnen worden aangepast in uw privacy-instellingen op de website.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken voor hun direct marketing, of die van andere derden.

E. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan onze werknemers, functionarissen, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze groep van ondernemingen (dit betekent onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en elk van haar dochterondernemingen) voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken:

 1. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 2. In het kader van lopende of toekomstige juridische procedures;
 3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie en vermindering van kredietrisico’s)
 4. Aan de koper (of potentiële koper) van een bedrijf of activa in ons bezit die wij willen (of overwegen) verkopen
 5. Aan elke persoon van wie wij redelijkerwijs menen dat deze partij is bij een rechtbank of andere bevoegde autoriteit voor de openbaarmaking van dergelijke persoonsgegevens, indien een dergelijke rechtbank of autoriteit naar onze mening waarschijnlijk de openbaarmaking van dergelijke persoonsgegevens zou eisen.

Tenzij anders bepaald in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke informatie niet delen met derden.

F. Internationale gegevensoverdrachten

 1. De informatie die wij verzamelen kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen naar elk land waar wij actief zijn om ons in staat te stellen de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
 2. De informatie die wij verzamelen kan worden doorgegeven aan de volgende landen die geen gegevensbeschermingswetgeving hebben die gelijkwaardig is aan die in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten van Amerika, Rusland, Japan, China en India.
 3. Persoonlijke informatie die u op onze website plaatst of voor publicatie aanbiedt, kan wereldwijd via internet beschikbaar zijn. Wij kunnen het gebruik of misbruik van deze informatie door derden niet voorkomen.
 4. U gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Sectie F.

G. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

 1. Deze sectie G beschrijft ons beleid en onze procedures voor het bewaren van gegevens, die bedoeld zijn om ons te helpen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.
 2. Persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan voor dat doel of die doelen noodzakelijk is. Het is maximaal 12 maanden houdbaar.
 3. Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie G, bewaren wij documenten (met inbegrip van elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:
  1. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
  2. Als wij geloven dat de documenten relevant kunnen zijn voor lopende of potentiële juridische procedures
  3. Om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventie en vermindering van kredietrisico’s).

H. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

 1. Wij nemen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.
 2. Wij bewaren alle persoonlijke informatie die u verstrekt op beveiligde servers (beveiligd met een wachtwoord en firewall).
 3. Alle elektronische financiële transacties via onze website worden beschermd door encryptietechnologieën.
 4. U erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en dat wij de veiligheid van uw via het internet verzonden gegevens niet kunnen garanderen.
 5. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

I. Amendementen

Van tijd tot tijd kunnen wij dit beleid bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. Controleer deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen u per e-mail of via de private berichtendienst op onze website op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.

J. Uw rechten

U kunt ons vragen om alle persoonlijke informatie die wij over u hebben.

Wij kunnen de door u gevraagde persoonsgegevens bewaren voor zover de wet dat toestaat.

U kunt ons te allen tijde vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

In de praktijk zult u vooraf uitdrukkelijk instemmen met ons gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of zullen wij u de mogelijkheid bieden om af te zien van het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

K. Websites van derden

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden en informatie daarover. Wij hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacybeleid of -praktijken.

L. Bijwerken van informatie

Laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

M. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een reeks letters en cijfers) die door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt dan teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt. Cookies kunnen “persistent” of “session” zijn: een persistent cookie wordt door de browser opgeslagen en blijft geldig tot de vervaldatum, tenzij de gebruiker het voor die datum verwijdert; een session cookie verloopt aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de browser wordt afgesloten. Cookies bevatten over het algemeen geen persoonlijk identificeerbare informatie over een gebruiker, maar de persoonlijke informatie die wij over u opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die in de cookies is opgeslagen en via de cookies is verkregen. Wij gebruiken alleen sessiecookies.

 1. De namen van de cookies die wij op onze website gebruiken en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken worden hieronder beschreven:
  1. Wij gebruiken Google Analytics op onze website om: een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website bezoekt/ gebruikers te volgen terwijl zij door de website navigeren/ het gebruik van een website te verbeteren/ het websitegebruik te analyseren/ de website te beheren/ fraude te voorkomen en de veiligheid van de website te verbeteren/ de website voor elke gebruiker aan te passen;
 2. In de meeste browsers kunt u cookies weigeren of accepteren. Met de meeste browsers kunt u bijvoorbeeld cookies weigeren of accepteren: Bijvoorbeeld:
  1. Met Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren via de alternatieve instellingen voor cookiebeheer die beschikbaar zijn door te klikken op “Extra”, “Internetopties”, “Privacy” en vervolgens “Geavanceerd”
  2. met Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op “Extra”, “Opties”, “Privacy” en vervolgens “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis” te selecteren uit het vervolgkeuzemenu en “Cookies van sites accepteren” uit te vinken
  3. met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren door naar het menu “Personaliseren en controleren” te gaan en te klikken op “Instellingen”, “Geavanceerde instellingen weergeven” en “Inhoudsinstellingen” en vervolgens “Voorkomen dat sites gegevens instellen” te selecteren in de kop “Cookies”.

Het blokkeren van alle cookies zal een negatief effect hebben op het gebruik van veel websites. Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 1. U kunt reeds opgeslagen cookies op uw computer verwijderen. Voorbeeld:
  1. met Internet Explorer (versie 10), moet u het cookiebestand handmatig verwijderen (instructies over hoe dit te doen vindt u hier http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. met Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door te klikken op “Extra”, “Opties” en “Privacy”, vervolgens “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis” te selecteren en te klikken op “Cookies weergeven” en vervolgens op “Alle cookies verwijderen”
  3. met Chrome (versie 29) kunt u alle cookies verwijderen door naar het menu “Personaliseren en regelen” te gaan en te klikken op “Instellingen”, “Geavanceerde instellingen weergeven” en “Browsegegevens verwijderen” en vervolgens op “Cookies en modulegegevens van andere sites verwijderen”.
 2. Het verwijderen van cookies heeft een negatief effect op het gebruik van veel websites.