Bedrijfswaarde creëren zonder bronnen uit te putten?

Het onvolmaakte bedrijf durft de mythe van absolute prestaties te ontkrachten

Sportwedstrijden zijn een eerbetoon aan hyperprestaties. Binnen onze bedrijven dienen sportatleten als rolmodel om managementteams te inspireren. Ze passen de technieken en recepten van sportprestaties toe om bedrijfsatleten te vormen: doelstelling, prestatie, effectiviteit, efficiëntie, optimalisatie zijn de sleutelwoorden.

Maar tegen welke prijs? Onze organisaties kunnen, net als deze atleten wier hyperprestaties vluchtig zijn, niet voortdurend onder druk worden gezet om optimaal te blijven zonder op de lange termijn op te branden. Deze prestatie, die vaak ten koste gaat van een snelle uitputting van fysieke en mentale middelen, wordt een belangrijke oorzaak van ziek zijn.

Waarom zou een model dat gebaseerd is op prestatie, optimalisatie en competitie te verkiezen zijn boven een model dat gebaseerd is op samenwerking, kwetsbaarheid en aanpassingsvermogen? We hebben onduidelijkheid en reserve nodig om ons aanpassingsvermogen op te bouwen, om te verkennen, om hulpbronnen te regenereren. Laten we het idee van het onvolmaakte bedrijf durven verkennen, het bedrijf dat nederig leren en aanpassingsvermogen bevordert boven uitputtende prestaties, het bedrijf dat waarde creëert zonder zijn middelen uit te putten.

 

Het idealisme van het perfecte bedrijf

Aan het einde van het jaar voelen de meesten van ons zich uitgeput. Nadat we de balans van het jaar hebben opgemaakt en onze batterijen hebben opgeladen, is het tijd om de bladzijde om te slaan: het begin van het nieuwe jaar staat synoniem voor goede voornemens en nieuwe doelstellingen. Doelen die vaak gericht zijn op prestaties en efficiëntie: meer doen, de output optimaliseren, de prestaties verhogen, sneller zijn, sneller werken, minder fouten maken.

Wanneer we onze doelen bereiken, geeft een dosis dopamine ons een boost en zijn we weer op de goede weg. Deze niet aflatende zoektocht naar productiviteit en optimale prestaties, gecombineerd met meritocratie, heeft geleid tot een cultus van individuele prestaties die de concurrentie voedt. De perfecte werknemer wordt tegen anderen uitgespeeld om zijn of haar individuele productieve verdiensten te vertienvoudigen, anderen te overtreffen en te verslaan. Beter zijn dan…, zich onderscheiden van…

De ambitie van het bedrijf is om in een veranderende wereld de perfectie te benaderen. Onderhevig aan wind en getij breekt dit hypergeoptimaliseerde systeem snel af als de stromen gespannen zijn en de deadlines krap. Personeel dat optimaal functioneert, onder druk om te leveren wat van hen wordt verwacht ondanks de externe effecten, concentreert zich op zijn doelstellingen, beperkt zijn verkenningsmogelijkheden en neemt beslissingen om de prestaties op korte termijn te behouden. Onze bedrijven verlammen zichzelf en moedigen de jacht op schuldigen aan, die onvolmaakte werknemers die het behalen van prestatiedoelen in gevaar brengen.

Door uitmuntendheidsnormen en individuele eisen te bevorderen, wordt het perfecte bedrijf ontworpen voor perfecte werknemers, deze verhoogde menselijke hulpbronnen, foutloos, soepel en onberispelijk, ongelooflijk efficiënt, hyperpresterende cyborgs, onbevooroordeeld, emotieloos en nooit uitgeput. Een ideaal?

Is het niet optimaal functioneren een hoorbare boodschap?

In tegenstelling tot het perfecte bedrijf lijkt het onvolmaakte bedrijf traag, toegeeflijk of zelfs goedaardig met zijn werknemers, niet erg streng, laks. Het heeft geen hoge normen, bevordert uitmuntendheid niet en is niet objectief. Het verandert zelfs gaandeweg de spelregels. Als alles goed gaat, werkt het op 70% van zijn optimum. Rapport? “Kan beter”.

Al deze tekortkomingen kunnen ook vanuit een andere hoek worden bekeken. Traag, het onvolmaakte bedrijf omarmt de lange termijn, waarbij veranderingen wortel schieten in de bedrijfscultuur. Sub-optimaal, het kiest ervoor om niet alles te concentreren op doelstellingen. Want als je doelstellingen zegt, loop je het risico de rest over het hoofd te zien. Het verbant doelstellingen die deel uitmaken van de competitie en individualisme aanwakkeren, ten gunste van een terugkeer naar een gevoel van het collectieve project, de bijdrage van elk individu aan het collectief en wederzijdse ondersteuning. Het neemt de vrijheid om af te stappen van de mechanische beoordeling van onfeilbare, vaste kwantitatieve indicatoren om menselijke intelligentie en reflectie een ereplaats te geven bij de beoordeling van collectieve vooruitgang. Het neemt de tijd om een stap terug te doen, de balans op te maken, externe factoren te integreren, de ontwikkeling te analyseren en de vooruitgang te meten. Het bevordert een cultuur van nieuwsgierigheid en vragen stellen. Het bestaat uit mensen die veranderlijk, onstabiel en aarzelend zijn, en het staat fluctuerende prestaties toe omdat het rekening houdt met de externe factoren die van invloed zijn op het individu, het team en het project.

Haar imperfecties en aarzelingen laten haar evolueren, met het koers houden en de raison d’être als kompas.

 

Duurzame mentale energie opwekken

Het veranderen van dit prestatieparadigma impliceert een andere kijk op werk en de bestaansreden van onze bedrijven. De waarde van werk ligt niet langer in individuele werkgelegenheid of winstgevendheid voor aandeelhouders, ongeacht de uitputtingskosten voor de werknemer en het milieu. Het vindt zijn betekenis in het collectieve project, het zorgt voor zijn middelen om zijn economisch, collectief, sociaal of ecologisch project te ontwikkelen, het creëert duurzame waarde, zonder zichzelf in concurrentie te stellen.

Mensen hebben een uniek vermogen om hun mentale energie te regenereren wanneer ze in een gunstig klimaat werken. Wat houdt ons tegen om deze onvolmaakte ondernemingen op te bouwen, die beter passen bij onze onvolmaaktheden dan bij de illusoire perfectie?

Referenties

Meer inspiratie

Een storm waait door onze bedrijven
Talentenoorlog, een vals goed idee

Talentenoorlog, een vals goed idee

BEDRIJVEN ZIJN GEEN EIGENAAR VAN "HUN" TALENTEN

In een maatschappij met een omgekeerde demografische piramide, versnellende technologie en waar de jongere generaties (en meer) hun relatie tot werk grondig veranderen, is het tekort aan en de veroudering van talent een grote zorg voor veel bedrijven. Ze zijn slecht uitgerust en hebben het begrip 'talentenoorlog' razendsnel opgepikt om hun territorium beter te beschermen.

Wat als we onze strategie zouden veranderen? Net als bij andere soorten hulpbronnen blijken het poolen van resources en de sharing economy echte strategieën te zijn om een veerkrachtige, vooruitstrevende economie op te bouwen die waarde creëert voor alle partijen. Hoe komt het dan dat de meerderheid van HR zich blijft richten op het bezitten van talent in plaats van het te benutten en te delen?

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

BOVEN DE REGELS, DE GEEST VAN DE REGEL

Hoeveel werknemers hebben niet wel eens gevloekt over opgelegde regels of beslissingen waarvoor niemand verantwoordelijk is en waarachter sommigen zich verschuilen? Deze beslissingen, reacties of houdingen blijken absurd en ongeschikt voor de situatie, wat leidt tot terugtrekking en verlies van verantwoordelijkheid aan de kant van de werknemer.

De tijd is voorbij dat werknemers hun activiteiten uitvoerden in overeenstemming met procedures en normen, op basis van een bevel of instructie. In het licht van het nieuwe economische en maatschappelijke verhaal moet HR een cultuur van autonomie, kritisch denken en innovatie bevorderen en belichamen. Een cultuur die lokale besluitvorming aanmoedigt in dienst van het gemeenschappelijke project.

Te beginnen met HR-processen.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Durf vertrouwen !

Durf vertrouwen !

VERTROUWEN, DE VOEDINGSBODEM DIE DUURZAME COLLECTIEVE PRESTATIES VOEDT EN STIMULEERT

Bijna alle leiders worden beoordeeld op hun financiële resultaten. Slechts weinigen worden beoordeeld op hun vermogen om een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen.

Als katalysator voor collectieve energie is vertrouwen de sleutel tot voortreffelijkheid omdat het een opwaartse spiraal van verbetering creëert. Door dit klimaat van vertrouwen te ontwikkelen, zal iedereen zich veilig voelen om authentiek, innovatief en ondernemend te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leider om vertrouwen als kernwaarde in organisaties te cultiveren: vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in anderen, vertrouwen in het project.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Stop met werven, neem aan!

Stop met werven, neem aan!

HET TALENT DAT OP ZOEK NAAR DE JUISTE OMGEVING VOOR ONTWIKKELING IS

Het talent, dat unieke ding dat de ene persoon beter doet dan de andere, zoekt de omgeving waarin het tot bloei kan komen. Het is dus het talent dat zijn bedrijf werft. Laten we ons bij de aanwerving concentreren op dialoog, authenticiteit en evenwicht in plaats van op sollicitatiegesprekken, screening en machtsstrijd.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Silo’s, die relationele kloven

Silo’s, die relationele kloven

OM DE VERTICALITEIT VAN ORGANISATIES TE BESTRIJDEN, LATEN WE ONS RICHTEN OP MENSELIJKE RELATIES

In kleine of grote bedrijven, verhinderen relationele silo's ons om samen te werken zoals het hoort en verdringen ze het gemeenschappelijke project naar de achtergrond. Soms wordt dit beschouwd als een last voor de goede werking van het bedrijf, maar laten we menselijke relaties centraal stellen in organisaties om innovatieve bedrijven op te bouwen.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
deze VUCA-duivel

deze VUCA-duivel

WE NOEMEN ONSZELF AGILE? LAAT ONS AGILE LEVEN

De term VUCA ligt op ieders lippen, als een duivel die uit de doos barst waarin hij zorgvuldig was opgesloten. Welke strategieën moeten wij vandaag aannemen in het licht van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit? We blijven verankerd in de controle om onze omgeving te beheersen. Laten we ons natuurlijk aanpassingsvermogen cultiveren.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Een storm waait door onze bedrijven

Een storm waait door onze bedrijven

TUSSEN MIDDELEN EN TALENT: OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EVENWICHT

Binnen bedrijven is er nog nooit zoveel gesproken over zingeving en betrokkenheid. Het staat bovenaan de agenda van elke organisatie. Paradoxaal genoeg hebben we nog nooit zoveel vertrekkers, burn-outs, langdurige ziekten en zingevingsvragen gezien. Talent drukt de agenda, tot groot verdriet van bedrijven. De COVID-crisis heeft de projectie van bedrijven naar de 21e eeuw versneld en nieuwe mogelijkheden geopend.

Lees meer