Silo’s, die relationele kloven

LATEN WE ZORGEN VOOR MENSELIJKE RELATIES

In kleine of grote bedrijven, verhinderen relationele silo’s ons om samen te werken zoals het hoort en verdringen ze het gemeenschappelijke project naar de achtergrond. Soms wordt dit beschouwd als een last voor de goede werking van het bedrijf, maar laten we menselijke relaties centraal stellen in organisaties om innovatieve bedrijven op te bouwen.

 

Laten we emotionele relaties in bedrijven verbieden

Corporate governance, geïnspireerd op politieke structuren, heeft de nadruk gelegd op de scheiding der machten, het evenwicht tussen deze machten en de controle binnen organisaties. Het bevordert controleorganen en is gebaseerd op de ideologie van het niet-vertrouwen. Deze beginselen van goed bestuur zijn vertaald in organisatorische regelingen op basis van een scheiding van de rollen. Door controle zorgen we ervoor dat het werk goed wordt gedaan, dat de regels worden nageleefd.

Wij ontwikkelen bedrijfsculturen gebaseerd op prestaties en kwaliteit.

Hyperverticaliteit verhindert een goede samenwerking en haalt het gemeenschappelijke project naar de achtergrond

In die mate dat we in de val van de silo’s zijn gelopen: we werken elk in ons eigen hoekje, met behulp van e-mails. Vastgelopen in de hyperverticaliteit van de structuren, het gebrek aan transversale structuur en het gebrek aan samenwerking, verzuimen we naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten, elkaar te kennen. We vergeten ons gemeenschappelijk project. Doorlopen, het is niet mijn rol, ga naar de andere kant van de muur…

Het gemeenschappelijke project van de onderneming

Goed bestuur speelt niet alleen een rol in het machtsevenwicht, maar zorgt er ook voor dat duidelijke strategieën voor duurzame prestaties worden vastgesteld. En dit is waar de dingen lastig worden. Hoewel de controle-ideologie ideaal is voor het beheer van individuele prestaties, is zij veel minder geschikt voor het bepalen van complexe strategieën.

De uitdaging voor corporate governance is het evenwicht te herstellen in de waarden die het uitdraagt.

Het bedrijf is opgebouwd rond een gemeenschappelijk project. Het heeft innovatie nodig om zich aan te passen aan de buitenwereld.

Het werk is serieus

We moeten hard zijn, onze organisaties moeten plaatsen zijn die vrij zijn van emoties die het professionalisme kunnen ondermijnen. Volgens goed ondernemingsbestuur kunnen relaties die te nauw zijn, een bedreiging kunnen vormen voor de belangen van de onderneming. Ze moeten daarom best worden vermeden. Door het emotionele met het professionele te vermengen, kunnen we de verkeerde beslissingen nemen. Maar er is een keerzijde aan deze medaille die vaak over het hoofd wordt gezien: relatiekloven kunnen enorme schade aanrichten.

De oplossing is eenvoudig: naast het definiëren van rollen binnen organisaties moeten we rollen integreren. En menselijke relaties zijn het meest natuurlijke mechanisme voor rolintegratie.

Laten we human resources management veranderen in human management met al zijn relationele gezond verstand. Heel eenvoudig.

Laten we om relaties zorgen. Laten we meer menselijke verbindingen waarderen en bevorderen, met de nadruk op emotionele verbondenheid, vriendschap en vertrouwen in de persoon. Laten we ruimte maken voor de sociale kracht van onze menselijke natuur. Dit geeft ons een geweldige kans om in onze bedrijven de menselijke maat te brengen die nodig is om muren af te breken, silo’s te doorbreken en ruimte te maken voor innovatie en samenwerking.

Referenties

Meer inspiratie

Een storm waait door onze bedrijven
Bedrijfswaarde creëren zonder bronnen uit te putten?

Bedrijfswaarde creëren zonder bronnen uit te putten?

HET ONVOLMAAKTE BEDRIJF DURFT DE MYTHE VAN ABSOLUTE PRESTATIES TE ONTKRACHTEN

Sportwedstrijden zijn een eerbetoon aan hyperprestaties. Binnen onze bedrijven dienen sportatleten als rolmodel om managementteams te inspireren. Ze passen de technieken en recepten van sportprestaties toe om bedrijfsatleten te vormen: doelstelling, prestatie, effectiviteit, efficiëntie, optimalisatie zijn de sleutelwoorden.

Maar tegen welke prijs? Onze organisaties kunnen, net als deze atleten wier hyperprestaties vluchtig zijn, niet voortdurend onder druk worden gezet om optimaal te blijven zonder op de lange termijn op te branden. Laten we het idee van het onvolmaakte bedrijf durven onderzoeken, dat waarde creëert zonder zijn middelen uit te putten.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Talentenoorlog, een vals goed idee

Talentenoorlog, een vals goed idee

BEDRIJVEN ZIJN GEEN EIGENAAR VAN "HUN" TALENTEN

In een maatschappij met een omgekeerde demografische piramide, versnellende technologie en waar de jongere generaties (en meer) hun relatie tot werk grondig veranderen, is het tekort aan en de veroudering van talent een grote zorg voor veel bedrijven. Ze zijn slecht uitgerust en hebben het begrip 'talentenoorlog' razendsnel opgepikt om hun territorium beter te beschermen.

Wat als we onze strategie zouden veranderen? Net als bij andere soorten hulpbronnen blijken het poolen van resources en de sharing economy echte strategieën te zijn om een veerkrachtige, vooruitstrevende economie op te bouwen die waarde creëert voor alle partijen. Hoe komt het dan dat de meerderheid van HR zich blijft richten op het bezitten van talent in plaats van het te benutten en te delen?

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

BOVEN DE REGELS, DE GEEST VAN DE REGEL

Hoeveel werknemers hebben niet wel eens gevloekt over opgelegde regels of beslissingen waarvoor niemand verantwoordelijk is en waarachter sommigen zich verschuilen? Deze beslissingen, reacties of houdingen blijken absurd en ongeschikt voor de situatie, wat leidt tot terugtrekking en verlies van verantwoordelijkheid aan de kant van de werknemer.

De tijd is voorbij dat werknemers hun activiteiten uitvoerden in overeenstemming met procedures en normen, op basis van een bevel of instructie. In het licht van het nieuwe economische en maatschappelijke verhaal moet HR een cultuur van autonomie, kritisch denken en innovatie bevorderen en belichamen. Een cultuur die lokale besluitvorming aanmoedigt in dienst van het gemeenschappelijke project.

Te beginnen met HR-processen.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Durf vertrouwen !

Durf vertrouwen !

VERTROUWEN, DE VOEDINGSBODEM DIE DUURZAME COLLECTIEVE PRESTATIES VOEDT EN STIMULEERT

Bijna alle leiders worden beoordeeld op hun financiële resultaten. Slechts weinigen worden beoordeeld op hun vermogen om een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen.

Als katalysator voor collectieve energie is vertrouwen de sleutel tot voortreffelijkheid omdat het een opwaartse spiraal van verbetering creëert. Door dit klimaat van vertrouwen te ontwikkelen, zal iedereen zich veilig voelen om authentiek, innovatief en ondernemend te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leider om vertrouwen als kernwaarde in organisaties te cultiveren: vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in anderen, vertrouwen in het project.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Stop met werven, neem aan!

Stop met werven, neem aan!

HET TALENT DAT OP ZOEK NAAR DE JUISTE OMGEVING VOOR ONTWIKKELING IS

Het talent, dat unieke ding dat de ene persoon beter doet dan de andere, zoekt de omgeving waarin het tot bloei kan komen. Het is dus het talent dat zijn bedrijf werft. Laten we ons bij de aanwerving concentreren op dialoog, authenticiteit en evenwicht in plaats van op sollicitatiegesprekken, screening en machtsstrijd.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
deze VUCA-duivel

deze VUCA-duivel

WE NOEMEN ONSZELF AGILE? LAAT ONS AGILE LEVEN

De term VUCA ligt op ieders lippen, als een duivel die uit de doos barst waarin hij zorgvuldig was opgesloten. Welke strategieën moeten wij vandaag aannemen in het licht van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit? We blijven verankerd in de controle om onze omgeving te beheersen. Laten we ons natuurlijk aanpassingsvermogen cultiveren.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Een storm waait door onze bedrijven

Een storm waait door onze bedrijven

TUSSEN MIDDELEN EN TALENT: OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EVENWICHT

Binnen bedrijven is er nog nooit zoveel gesproken over zingeving en betrokkenheid. Het staat bovenaan de agenda van elke organisatie. Paradoxaal genoeg hebben we nog nooit zoveel vertrekkers, burn-outs, langdurige ziekten en zingevingsvragen gezien. Talent drukt de agenda, tot groot verdriet van bedrijven. De COVID-crisis heeft de projectie van bedrijven naar de 21e eeuw versneld en nieuwe mogelijkheden geopend.

Lees meer

Laboratorium en verkenning
Het gevoel erbij te horen, waarom, voor wie?

Het gevoel erbij te horen, waarom, voor wie?

NIEUWE BENCHMARKS BEPALEN

Door te praten over de zoektocht naar betekenis, zouden sommige mensen het bijna abnormaal vinden om geen crisis te hebben. In de relatie met het bedrijf, het gevoel erbij te horen, het delen van gemeenschappelijke waarden, identificatie, trots, bijdrage. Is dit een universele behoefte aan bevredigend werk of een noodzaak om opnieuw gemeenschappelijke benchmarks te bepalen?

Lees meer