Silo’s, die relationele kloven

LATEN WE ZORGEN VOOR MENSELIJKE RELATIES

In kleine of grote bedrijven, verhinderen relationele silo’s ons om samen te werken zoals het hoort en verdringen ze het gemeenschappelijke project naar de achtergrond. Soms wordt dit beschouwd als een last voor de goede werking van het bedrijf, maar laten we menselijke relaties centraal stellen in organisaties om innovatieve bedrijven op te bouwen.

 

Laten we emotionele relaties in bedrijven verbieden

Corporate governance, geïnspireerd op politieke structuren, heeft de nadruk gelegd op de scheiding der machten, het evenwicht tussen deze machten en de controle binnen organisaties. Het bevordert controleorganen en is gebaseerd op de ideologie van het niet-vertrouwen. Deze beginselen van goed bestuur zijn vertaald in organisatorische regelingen op basis van een scheiding van de rollen. Door controle zorgen we ervoor dat het werk goed wordt gedaan, dat de regels worden nageleefd.

Wij ontwikkelen bedrijfsculturen gebaseerd op prestaties en kwaliteit.

Hyperverticaliteit verhindert een goede samenwerking en haalt het gemeenschappelijke project naar de achtergrond

In die mate dat we in de val van de silo’s zijn gelopen: we werken elk in ons eigen hoekje, met behulp van e-mails. Vastgelopen in de hyperverticaliteit van de structuren, het gebrek aan transversale structuur en het gebrek aan samenwerking, verzuimen we naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten, elkaar te kennen. We vergeten ons gemeenschappelijk project. Doorlopen, het is niet mijn rol, ga naar de andere kant van de muur…

Het gemeenschappelijke project van de onderneming

Goed bestuur speelt niet alleen een rol in het machtsevenwicht, maar zorgt er ook voor dat duidelijke strategieën voor duurzame prestaties worden vastgesteld. En dit is waar de dingen lastig worden. Hoewel de controle-ideologie ideaal is voor het beheer van individuele prestaties, is zij veel minder geschikt voor het bepalen van complexe strategieën.

De uitdaging voor corporate governance is het evenwicht te herstellen in de waarden die het uitdraagt.

Het bedrijf is opgebouwd rond een gemeenschappelijk project. Het heeft innovatie nodig om zich aan te passen aan de buitenwereld.

Het werk is serieus

We moeten hard zijn, onze organisaties moeten plaatsen zijn die vrij zijn van emoties die het professionalisme kunnen ondermijnen. Volgens goed ondernemingsbestuur kunnen relaties die te nauw zijn, een bedreiging kunnen vormen voor de belangen van de onderneming. Ze moeten daarom best worden vermeden. Door het emotionele met het professionele te vermengen, kunnen we de verkeerde beslissingen nemen. Maar er is een keerzijde aan deze medaille die vaak over het hoofd wordt gezien: relatiekloven kunnen enorme schade aanrichten.

De oplossing is eenvoudig: naast het definiëren van rollen binnen organisaties moeten we rollen integreren. En menselijke relaties zijn het meest natuurlijke mechanisme voor rolintegratie.

Laten we human resources management veranderen in human management met al zijn relationele gezond verstand. Heel eenvoudig.

Laten we om relaties zorgen. Laten we meer menselijke verbindingen waarderen en bevorderen, met de nadruk op emotionele verbondenheid, vriendschap en vertrouwen in de persoon. Laten we ruimte maken voor de sociale kracht van onze menselijke natuur. Dit geeft ons een geweldige kans om in onze bedrijven de menselijke maat te brengen die nodig is om muren af te breken, silo’s te doorbreken en ruimte te maken voor innovatie en samenwerking.

Meer referenties en inspiratiebronnen

Laboratorium en verkenning
Het gevoel erbij te horen, waarom, voor wie?

Het gevoel erbij te horen, waarom, voor wie?

NIEUWE BENCHMARKS BEPALEN

Door te praten over de zoektocht naar betekenis, zouden sommige mensen het bijna abnormaal vinden om geen crisis te hebben. In de relatie met het bedrijf, het gevoel erbij te horen, het delen van gemeenschappelijke waarden, identificatie, trots, bijdrage. Is dit een universele behoefte aan bevredigend werk of een noodzaak om opnieuw gemeenschappelijke benchmarks te bepalen?

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Een storm waait door onze bedrijven

Een storm waait door onze bedrijven

TUSSEN MIDDELEN EN TALENT: OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EVENWICHT

Binnen bedrijven is er nog nooit zoveel gesproken over zingeving en betrokkenheid. Het staat bovenaan de agenda van elke organisatie. Paradoxaal genoeg hebben we nog nooit zoveel vertrekkers, burn-outs, langdurige ziekten en zingevingsvragen gezien. Talent drukt de agenda, tot groot verdriet van bedrijven. De COVID-crisis heeft de projectie van bedrijven naar de 21e eeuw versneld en nieuwe mogelijkheden geopend.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
deze VUCA-duivel

deze VUCA-duivel

WE NOEMEN ONSZELF AGILE? LAAT ONS AGILE LEVEN

De term VUCA ligt op ieders lippen, als een duivel die uit de doos barst waarin hij zorgvuldig was opgesloten. Welke strategieën moeten wij vandaag aannemen in het licht van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit? We blijven verankerd in de controle om onze omgeving te beheersen. Laten we ons natuurlijk aanpassingsvermogen cultiveren.

Lees meer