Talentenoorlog, een vals goed idee

BEDRIJVEN ZIJN GEEN EIGENAAR VAN "HUN" TALENTEN

In een maatschappij met een omgekeerde demografische piramide, versnellende technologie en waar de jongere generaties (en meer) hun relatie tot werk grondig veranderen, is het tekort aan en de veroudering van talent een grote zorg voor veel bedrijven. Ze zijn slecht bewapend en hebben het concept van de talentenoorlog razendsnel opgepikt om hun territorium beter te beschermen.

Wat als we onze strategie veranderen? Net als bij andere soorten hulpbronnen blijken het bundelen van hulpbronnen en de sharing economy echte strategieën te zijn om een veerkrachtige, progressieve economie op te bouwen die waarde creëert voor alle partijen.

Hoe komt het dan dat de meerderheid van HR zich blijft richten op het bezitten van talent in plaats van het te benutten en te delen?

 

Talentenoorlog, een verhaal uit de 20e eeuw

Er is een tekort aan talent en de cijfers spreken voor zich. Om te concurreren en te groeien, wordt de toegang tot vaardigheden die zeldzaam zijn geworden en snel verouderd zijn, een grote uitdaging om het project van het bedrijf te verwezenlijken. Bedrijven ontwikkelen daarom strategieën om interne vaardigheden aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen – HUN resources.

Het begrip talentenoorlog, een concept dat McKinsey in de jaren 1980 ontwikkelde, weerspiegelt een ideologie van concurrentie en eigendom van talent, die perfect aansluit bij het verhaal van de 20e eeuw, in een context van een concurrerende economie, oneindige groei en eigendom van resources. Menselijke hulpbronnen, d.w.z. werknemers, staan ten dienste van de werkgever en zijn aan hem gebonden door een band van ondergeschiktheid, vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Maar het is duidelijk dat bedrijven steeds minder eigenaar zijn van hun talenten. Het streven naar optimalisatie binnen elke organisatie, en soms zelfs binnen elk departement of team, leidt alleen maar tot onderbenutting van talent en pakt het algemene probleem van schaarste niet aan.

De talentenoorlog, door barricades en vergulde gevangenissen op te werpen en door verleiding te gebruiken om ZIJN talent te behouden, beantwoordt niet langer aan de aspiraties van dit talent, dat op zoek is naar openheid en een zinvol levensproject.

De deeleconomie

Een oud concept dat de commons en gemeenschappen voortbracht, en een ware Phoenix die uit zijn as herrijst, de deeleconomie of collaboratieve economie wint aan nieuw momentum door economische paradigma’s op hun kop te zetten. Welkom in de 21e eeuw! Door het bundelen en open beschikbaar stellen van resources, worden open source, platformen voor het delen van kennis en andere initiatieven voor het delen van kennis echte strategieën.

Het is niet langer het bezit van een resource dat waarde creëert, maar het gebruik ervan.

Door het aanbieden en poolen van resources te bevorderen, is deze gedeelde economie onderdeel van een op netwerken of gemeenschappen gebaseerde organisatie. Vertrouwen, gelijke status, samenwerking, niet-marktgebonden motivaties en verantwoordelijk gebruik van hulpbronnen worden gezien als essentiële waarden die waarde creëren in een wereld met beperkte hulpbronnen. Het bevordert de ideologie van het algemeen belang, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het beste voor iedereen in plaats van aan eigendom en concurrentie. Dit alles wordt geholpen door technologische ontwikkelingen die netwerken en delen vergemakkelijken.

Een contract maakt het talent niet

Het concept van het delen van resources krijgt zijn volle betekenis wanneer ze schaars worden, want door ze openlijk beschikbaar te maken, kan het gebruik ervan in het algemeen worden geoptimaliseerd. Sommige bedrijven hebben dit begrepen. Hoe zeldzamer de vaardigheden waarnaar ze op zoek zijn, hoe meer ze vrijwillig een nieuwe aanpak kiezen door zich tot freelancers (of andere alternatieve vormen) te wenden. En voor veel van hen zijn deze resources essentieel voor hun ontwikkeling en leveren ze een belangrijke bijdrage aan hun strategieën.

De nieuwe werknemers, de freelancers, op zoek naar waardecreatie, een beter evenwicht tussen hun privé- en beroepsleven en de ontwikkeling van hun talenten, hebben deze kans aangegrepen. Als onbetwiste meesters van hun eigen ontwikkeling investeren ze in hun vaardigheden en stellen ze hun talenten naadloos beschikbaar aan bedrijven. Ze zijn niet gebonden aan een arbeidscontract, maar aan hun financieel beheer, hun vrijheid, hun autonomie en hun wens om bij te dragen.

Gesust door de overtuiging dat een vast contract synoniem is met loyaliteit, blijven bedrijven voorzichtig met het invoeren van strategieën om hun middelen te diversifiëren. Ze worden teruggedrongen en gaan langzaam over tot een grotere openheid voor verschillende vormen van arbeidscontracten. Maar het fenomeen van porositeit groeit, en het is een fundamentele trend.

Talent gaat boven contract!

De kern van de HR-missie

Terwijl extern talent min of meer wordt erkend, gewaardeerd en geïntegreerd in teams, ligt de zaak ingewikkelder op bedrijfsniveau. Ooit werden deze werknemers beschouwd als onderaannemers, maar nu worden ze al lang beheerd als aankopen en worden ze genegeerd of zelfs onzichtbaar gemaakt door HR, of worden ze in het beste geval beschouwd als tweederangs personeel. Als het bedrijf zich nu wil onderscheiden van de massa en deze talenten wil betrekken bij hun project, moet het strategieën aannemen waarbij elk talent wordt gewaardeerd op zijn waarde en niet op basis van zijn arbeidscontract.

Inclusief beheer van al het talent van het bedrijf is de kern van innovatief HR-management.

Rekening houden met het strategisch belang van alle menselijke middelen van de onderneming, de toegang tot talent centraal stellen in plaats van het bezit ervan, is geen marginale aanpassing: het is een culturele revolutie, waarbij we van een eenzijdige, paternalistische, vaste relatie met de onderneming overstappen naar een bilaterale, dynamische relatie van gedeelde verantwoordelijkheid en netwerking, die openstaat voor de wereld. De uitdaging is om een collectieve verbintenis op te bouwen voor een gemeenschappelijk project. Dit is een fundamentele uitdaging voor alle HR-processen en policies. Een verschuiving die de grenzen van het bedrijf doet exploderen.

Een andere kijk op werkmanagement buiten het bedrijf

Het bundelen van talent over de bedrijfsgrenzen heen, ongeacht het type contract, creëert een aanzienlijke diversiteit en rijkdom die iedereen ten goede komt. Door middel van coworking en corpoworking zien we de opkomst van werkplekken tussen bedrijven om kruisbestuiving, innovatie en verrijking aan te moedigen.

Sommige bedrijven zijn op hun tenen aan het lopen in de richting van mobiliteit tussen bedrijven.

Waarom niet verder gaan? Om te voldoen aan de verwachtingen van alle belanghebbenden in een veerkrachtige 21e-eeuwse economie, moeten we het beheer van werk opnieuw uitvinden: we moeten een systeem opzetten dat de veiligheid, vlotheid en ontwikkeling van alle werknemers bevordert en hen flexibele toegang geeft tot opdrachten en projecten in overeenstemming met hun behoeften en vaardigheden. Een omgeving waarin bedrijven vrije toegang hebben tot vaardigheden om hun uitdagingen en projecten aan te gaan. Een omgeving waarin de talenten een zekere veiligheid hebben, zich kunnen ontwikkelen en vrij hun talenten ter beschikking kunnen stellen van de projecten van de bedrijven. Het resultaat is een evenwichtig, respectvol en open partnerschap tussen beide partijen en een gezamenlijke reis.

De uitdaging voor HR zal dan zijn om naadloos hechte gemeenschappen van vaardigheden te ontwikkelen die deelnemen aan een gemeenschappelijk project. Nee, de talentenoorlog zal niet plaatsvinden!

Referenties

Meer inspiratie

Een storm waait door onze bedrijven
Bedrijfswaarde creëren zonder bronnen uit te putten?

Bedrijfswaarde creëren zonder bronnen uit te putten?

HET ONVOLMAAKTE BEDRIJF DURFT DE MYTHE VAN ABSOLUTE PRESTATIES TE ONTKRACHTEN

Sportwedstrijden zijn een eerbetoon aan hyperprestaties. Binnen onze bedrijven dienen sportatleten als rolmodel om managementteams te inspireren. Ze passen de technieken en recepten van sportprestaties toe om bedrijfsatleten te vormen: doelstelling, prestatie, effectiviteit, efficiëntie, optimalisatie zijn de sleutelwoorden.

Maar tegen welke prijs? Onze organisaties kunnen, net als deze atleten wier hyperprestaties vluchtig zijn, niet voortdurend onder druk worden gezet om optimaal te blijven zonder op de lange termijn op te branden. Laten we het idee van het onvolmaakte bedrijf durven onderzoeken, dat waarde creëert zonder zijn middelen uit te putten.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

BOVEN DE REGELS, DE GEEST VAN DE REGEL

Hoeveel werknemers hebben niet wel eens gevloekt over opgelegde regels of beslissingen waarvoor niemand verantwoordelijk is en waarachter sommigen zich verschuilen? Deze beslissingen, reacties of houdingen blijken absurd en ongeschikt voor de situatie, wat leidt tot terugtrekking en verlies van verantwoordelijkheid aan de kant van de werknemer.

De tijd is voorbij dat werknemers hun activiteiten uitvoerden in overeenstemming met procedures en normen, op basis van een bevel of instructie. In het licht van het nieuwe economische en maatschappelijke verhaal moet HR een cultuur van autonomie, kritisch denken en innovatie bevorderen en belichamen. Een cultuur die lokale besluitvorming aanmoedigt in dienst van het gemeenschappelijke project.

Te beginnen met HR-processen.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Durf vertrouwen !

Durf vertrouwen !

VERTROUWEN, DE VOEDINGSBODEM DIE DUURZAME COLLECTIEVE PRESTATIES VOEDT EN STIMULEERT

Bijna alle leiders worden beoordeeld op hun financiële resultaten. Slechts weinigen worden beoordeeld op hun vermogen om een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen.

Als katalysator voor collectieve energie is vertrouwen de sleutel tot voortreffelijkheid omdat het een opwaartse spiraal van verbetering creëert. Door dit klimaat van vertrouwen te ontwikkelen, zal iedereen zich veilig voelen om authentiek, innovatief en ondernemend te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leider om vertrouwen als kernwaarde in organisaties te cultiveren: vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in anderen, vertrouwen in het project.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Stop met werven, neem aan!

Stop met werven, neem aan!

HET TALENT DAT OP ZOEK NAAR DE JUISTE OMGEVING VOOR ONTWIKKELING IS

Het talent, dat unieke ding dat de ene persoon beter doet dan de andere, zoekt de omgeving waarin het tot bloei kan komen. Het is dus het talent dat zijn bedrijf werft. Laten we ons bij de aanwerving concentreren op dialoog, authenticiteit en evenwicht in plaats van op sollicitatiegesprekken, screening en machtsstrijd.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Silo’s, die relationele kloven

Silo’s, die relationele kloven

OM DE VERTICALITEIT VAN ORGANISATIES TE BESTRIJDEN, LATEN WE ONS RICHTEN OP MENSELIJKE RELATIES

In kleine of grote bedrijven, verhinderen relationele silo's ons om samen te werken zoals het hoort en verdringen ze het gemeenschappelijke project naar de achtergrond. Soms wordt dit beschouwd als een last voor de goede werking van het bedrijf, maar laten we menselijke relaties centraal stellen in organisaties om innovatieve bedrijven op te bouwen.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
deze VUCA-duivel

deze VUCA-duivel

WE NOEMEN ONSZELF AGILE? LAAT ONS AGILE LEVEN

De term VUCA ligt op ieders lippen, als een duivel die uit de doos barst waarin hij zorgvuldig was opgesloten. Welke strategieën moeten wij vandaag aannemen in het licht van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit? We blijven verankerd in de controle om onze omgeving te beheersen. Laten we ons natuurlijk aanpassingsvermogen cultiveren.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Een storm waait door onze bedrijven

Een storm waait door onze bedrijven

TUSSEN MIDDELEN EN TALENT: OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EVENWICHT

Binnen bedrijven is er nog nooit zoveel gesproken over zingeving en betrokkenheid. Het staat bovenaan de agenda van elke organisatie. Paradoxaal genoeg hebben we nog nooit zoveel vertrekkers, burn-outs, langdurige ziekten en zingevingsvragen gezien. Talent drukt de agenda, tot groot verdriet van bedrijven. De COVID-crisis heeft de projectie van bedrijven naar de 21e eeuw versneld en nieuwe mogelijkheden geopend.

Lees meer