deze VUCA-duivel

WE NOEMEN ONSZELF AGILE? LAAT ONS AGILE LEVEN

De term VUCA ligt op ieders lippen, als een duivel die uit de doos barst waarin hij zorgvuldig was opgesloten. Welke strategieën moeten wij vandaag aannemen in het licht van volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit? We blijven verankerd in de controle om onze omgeving te beheersen. Laten we ons natuurlijk aanpassingsvermogen cultiveren.

 

Welke strategie te volgen bij verandering?

De laatste jaren is het mode geworden om de term VUCA te gebruiken: we hebben ontdekt dat de wereld om ons heen verandert. Het is vluchtig, onzeker, complex en dubbelzinnig geworden naar het schijnt. Alsof dit een ontdekking is! Ja, de constante toegang tot informatie en technologie opent ons voor een sneller toegankelijke wereld, maar de wereld is altijd VUCA geweest.

De boodschap is verkeerd. Volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit zijn niet nieuw. Wat nieuw is, is het besef van de krachten die aan het werk zijn: nadat we geprobeerd hebben onze omgeving te beheersen, moeten we een nieuwe strategie aannemen. Wat is de keuze tussen zich onderwerpen, beschermen, controleren of aanpassen aan de wereld?

Naarmate de onzekerheid toeneemt, raken we meer gespannen en versterken we onze controlestrategieën.

Het bedrijfsleven is gebouwd om efficiënt en kwalitatief te zijn. De meeste organisatiepraktijken zijn bedoeld om beter te doen waar het bedrijf goed in is, op grotere schaal en met het oog op groei. We feliciteren onszelf als we onze plannen perfect uitvoeren.

Wij zijn voorstander van egocentrische controlestrategieën, overtuigd van onze almacht tegenover deze VUCA-duivel. En hoe meer dingen bewegen, hoe meer we onze controlestrategieën versterken. Met één, drie of vijfjarenplannen, projecties uit ons verleden, vereeuwigd in onze doelstellingen, geïndustrialiseerd in onze processen en praktijken. Laten we onze KPI’s en onze routekaart in de gaten houden. Het is zo geruststellend.

De pols op de buitenwereld

Aangezien we de wereld niet kunnen controleren, laten we een aanpassingsstrategie volgen. We weten niet wat we niet weten. Bij elke stap ontdekken we dat we de volgende stap moeten aanpassen. We evolueren van lange uitvoeringscycli naar zeer korte cycli. Vandaar het toenemende belang van het gemeenschappelijke project, een echt kompas. Een dynamisch project, dat waarde creëert binnen zijn ecosysteem en niet voor de organisatie zelf. We evolueren van een egocentrische visie naar een permanente verbinding met de buitenwereld, waarbij we nieuwe elementen integreren die zinvol zijn in onze aanpak. Wij bouwen aan de toekomst door voortdurend de pols van de buitenwereld te nemen.

Laten we ons natuurlijk aanpassingsvermogen ontwikkelen

Aanpassing is een bescheidener strategie dan controle. Het gaat om meer dan methodologieën en instrumenten, het gaat om cultuur, waarden, verbinding met de ander en met de wereld. Het betekent ophouden te geloven dat controle en bescherming de sleutel zijn tot vooruitgang. Stoppen met het verdedigen van waarden van macht en ego. Om je open te stellen voor luisteren, loslaten, vertrouwen. Stabiliteit zit niet meer in het pad, maar in de verbinding met de wereld.

Laten we uit onze comfortzone stappen

Door allerlei plannen en verzekeringen verliezen we ons natuurlijk aanpassingsvermogen, worden we zwak en brengen we onszelf in gevaar.

Door de eeuwen heen is onze intelligentie gevormd om snelle beslissingen te nemen in een onzekere wereld, beslissingen die niet perfect en rationeel zijn, maar wel effectief en passend. We moeten ons weer leren aanpassen.

Het is in onze overtuigingen en reflexen dat de zaken vastlopen: we zeggen dat we agile zijn, maar we leven niet agile.

 

Referenties

Meer inspiratie

Een storm waait door onze bedrijven
Bedrijfswaarde creëren zonder bronnen uit te putten?

Bedrijfswaarde creëren zonder bronnen uit te putten?

HET ONVOLMAAKTE BEDRIJF DURFT DE MYTHE VAN ABSOLUTE PRESTATIES TE ONTKRACHTEN

Sportwedstrijden zijn een eerbetoon aan hyperprestaties. Binnen onze bedrijven dienen sportatleten als rolmodel om managementteams te inspireren. Ze passen de technieken en recepten van sportprestaties toe om bedrijfsatleten te vormen: doelstelling, prestatie, effectiviteit, efficiëntie, optimalisatie zijn de sleutelwoorden.

Maar tegen welke prijs? Onze organisaties kunnen, net als deze atleten wier hyperprestaties vluchtig zijn, niet voortdurend onder druk worden gezet om optimaal te blijven zonder op de lange termijn op te branden. Laten we het idee van het onvolmaakte bedrijf durven onderzoeken, dat waarde creëert zonder zijn middelen uit te putten.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Talentenoorlog, een vals goed idee

Talentenoorlog, een vals goed idee

BEDRIJVEN ZIJN GEEN EIGENAAR VAN "HUN" TALENTEN

In een maatschappij met een omgekeerde demografische piramide, versnellende technologie en waar de jongere generaties (en meer) hun relatie tot werk grondig veranderen, is het tekort aan en de veroudering van talent een grote zorg voor veel bedrijven. Ze zijn slecht uitgerust en hebben het begrip 'talentenoorlog' razendsnel opgepikt om hun territorium beter te beschermen.

Wat als we onze strategie zouden veranderen? Net als bij andere soorten hulpbronnen blijken het poolen van resources en de sharing economy echte strategieën te zijn om een veerkrachtige, vooruitstrevende economie op te bouwen die waarde creëert voor alle partijen. Hoe komt het dan dat de meerderheid van HR zich blijft richten op het bezitten van talent in plaats van het te benutten en te delen?

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

De cultuur van autonomie, van HOE tot WAAROM

BOVEN DE REGELS, DE GEEST VAN DE REGEL

Hoeveel werknemers hebben niet wel eens gevloekt over opgelegde regels of beslissingen waarvoor niemand verantwoordelijk is en waarachter sommigen zich verschuilen? Deze beslissingen, reacties of houdingen blijken absurd en ongeschikt voor de situatie, wat leidt tot terugtrekking en verlies van verantwoordelijkheid aan de kant van de werknemer.

De tijd is voorbij dat werknemers hun activiteiten uitvoerden in overeenstemming met procedures en normen, op basis van een bevel of instructie. In het licht van het nieuwe economische en maatschappelijke verhaal moet HR een cultuur van autonomie, kritisch denken en innovatie bevorderen en belichamen. Een cultuur die lokale besluitvorming aanmoedigt in dienst van het gemeenschappelijke project.

Te beginnen met HR-processen.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Durf vertrouwen !

Durf vertrouwen !

VERTROUWEN, DE VOEDINGSBODEM DIE DUURZAME COLLECTIEVE PRESTATIES VOEDT EN STIMULEERT

Bijna alle leiders worden beoordeeld op hun financiële resultaten. Slechts weinigen worden beoordeeld op hun vermogen om een klimaat van vertrouwen te ontwikkelen.

Als katalysator voor collectieve energie is vertrouwen de sleutel tot voortreffelijkheid omdat het een opwaartse spiraal van verbetering creëert. Door dit klimaat van vertrouwen te ontwikkelen, zal iedereen zich veilig voelen om authentiek, innovatief en ondernemend te zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de leider om vertrouwen als kernwaarde in organisaties te cultiveren: vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in anderen, vertrouwen in het project.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Stop met werven, neem aan!

Stop met werven, neem aan!

HET TALENT DAT OP ZOEK NAAR DE JUISTE OMGEVING VOOR ONTWIKKELING IS

Het talent, dat unieke ding dat de ene persoon beter doet dan de andere, zoekt de omgeving waarin het tot bloei kan komen. Het is dus het talent dat zijn bedrijf werft. Laten we ons bij de aanwerving concentreren op dialoog, authenticiteit en evenwicht in plaats van op sollicitatiegesprekken, screening en machtsstrijd.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Silo’s, die relationele kloven

Silo’s, die relationele kloven

OM DE VERTICALITEIT VAN ORGANISATIES TE BESTRIJDEN, LATEN WE ONS RICHTEN OP MENSELIJKE RELATIES

In kleine of grote bedrijven, verhinderen relationele silo's ons om samen te werken zoals het hoort en verdringen ze het gemeenschappelijke project naar de achtergrond. Soms wordt dit beschouwd als een last voor de goede werking van het bedrijf, maar laten we menselijke relaties centraal stellen in organisaties om innovatieve bedrijven op te bouwen.

Lees meer

Een storm waait door onze bedrijven
Een storm waait door onze bedrijven

Een storm waait door onze bedrijven

TUSSEN MIDDELEN EN TALENT: OP ZOEK NAAR EEN NIEUW EVENWICHT

Binnen bedrijven is er nog nooit zoveel gesproken over zingeving en betrokkenheid. Het staat bovenaan de agenda van elke organisatie. Paradoxaal genoeg hebben we nog nooit zoveel vertrekkers, burn-outs, langdurige ziekten en zingevingsvragen gezien. Talent drukt de agenda, tot groot verdriet van bedrijven. De COVID-crisis heeft de projectie van bedrijven naar de 21e eeuw versneld en nieuwe mogelijkheden geopend.

Lees meer